Spotykamy się po raz czwarty!

Po raz kolejny poruszymy aktualne tematy i wspólnie podejmiemy się próby wskazania kierunków rozwoju laboratoriów, a także wyzwań jemu towarzyszących. Spotkanie będzie okazją do wysłuchania inspirujących prelekcji przygotowanych przez uznanych praktyków i pogłębienia swojej wiedzy. Czas na dyskusję i rozmowy kuluarowe pozwoli na nawiązanie nowych znajomości i wymianę doświadczeń.
Weź udział w konferencji i spójrz z perspektywy!

Jeśli jesteś...

✔ kierownikiem laboratorium;
✔ kierownikiem technicznym;
✔ kierownikiem ds. jakości;
✔ analitykiem, którego działania wpływają na jakość prowadzonych badań;
✔ reprezentantem środowiska naukowego

...nie może Cię tu zabraknąć!

Dlaczego warto?

Jako uczestnik IV edycji konferencji „Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych”
zyskujesz pakiet praktycznych korzyści:

Aktualne wytyczne

Zapoznasz się z najnowszymi rozwiązaniami i wytycznymi związanymi z badaniami biegłości, porównaniami międzylaboratoryjnymi i wewnątrzlaboratoryjnymi.

Przydatna wiedza

Dowiesz się, jak uzyskać akredytację zgodnie z nową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

Cenne doświadczenia

Wymienisz się doświadczeniami z ekspertami-praktykami, którzy uzyskali akredytację według nowej normy 17025.

Partnerzy merytoryczni

miejsce konferencji

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

adres

ul. Ligocka 103
40-568 Katowice

więcej informacji

Swoją wiedzą podzielą się:

Poznaj prelegentów tegorocznej edycji. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Prelekcje

Poznaj zakres tematyczny tegorocznej edycji Konferencji


PCA

Czy trzecie wydanie normy PN-EN ISO/IEC 17025 wprowadza nowe wymagania?

Anna Kęsik

Dział Akredytacji Badań Chemicznych, PCA


Nowa norma 17025

Doświadczenia związane z wprowadzeniem akredytacji wg wymagań nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018

Anna Trybuła

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu

Elżbieta Sadowska

Laboratorium Badania Ścieków Wodociągów Białostockich

Paweł Strzelec

Świętokrzyskie Centrum BHP ze Skarżyska Kamiennej


Ważność wyników

Jak laboratorium może zapewnić ważność uzyskiwanych wyników zgodnie z wymaganiami nowelizacji normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?

Agnieszka Wiśniewska

AQUANET Laboratorium, Poznań


Badania
biegłości

Badania biegłości, porównania międzylaboratoryjne i porównania wewnątrzlaboratoryjne jako jedne z narzędzi potwierdzania ważności wyników w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Katarzyna Szymańska

Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar


Kształcenie praktyczne

Nowa jakość laboratoriów kontrolno-pomiarowych w modelu kształcenia praktycznego

dr Tomasz Wróblewski

Instytut Fizyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Pomorskiej w Słupsku


Euro-Centrum

Sztuczne słońce, komory starzeniowe, inteligentne sieci energetyczne, testy OZE. Laboratoria badawcze Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum

dr Stanisław Grygierczyk

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum


Jakość wody

Wieloaspektowe podejście do zagadnień związanych z jakością wody w zbiornikach Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego. Laboratorium badawcze Śląskiego Centrum Wody UŚ

dr hab. Andrzej Woźnica

Śląskie Centrum Wody UŚ


Badania atmosfery

Napowietrzne Mobilne Laboratorium – nowa jakość interdyscyplinarnych badań atmosfery

dr hab. Mariola Jabłońska

Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery UŚ

Wprowadzenie akredytacji wg wymagań nowej normy

Wraz z publikacją wydania III normy ISO/IEC 17025 rozpoczął się trzyletni okres przejściowy na wdrożenie do stosowania „nowych” wymagań dla laboratoriów. Do dnia 30 listopada 2020 r., wszystkie laboratoria chcąc utrzymać kompetencje do wykonywania badań, wzorcowań i pobierania próbek powinny wdrożyć znowelizowane ustalenia normy.


Czytaj dalej...

Partnerzy